Bar à vins

Els vins naturals, expressió fidel del reflex de la terra on néixen, són tendència en els esdeveniments.  

#lacentenaria1779 #lacentenaria1779corporateevents#lacentenaria1779uniqueevents

catering: le chef

material: options

CRèDITS FOTOGRàFICS: díez bordons 

                                                                                     ORGANITZACIÓ I ESTILISME: DETALLERIE